۲۶ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5920983
T T
۰ نفر

اتیوپی پیمان اقتصادی با آمریکا امضاء کرد

۲۶ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5920983
اتیوپی پیمان اقتصادی با آمریکا امضاء کرد # تهران - ایرنا 26/08/72 .اقتصادی. تلکس 16اق رادیو دولتی اتیوپی اعلام کرد برای نخستین بار طی 17 سال گذشته یک پیمان همکاریهای اقتصادی با آمریکا امضاء کرد.
........................................
،اتیوپی،آمریکا،اقتصاد،
۰ نفر