۲۶ آبان ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5920978
T T
۰ نفر
نقطه نظرات برخی ازشخصیتهای علمی کشوردرزمینه روابطایران وآمریکا # تهران - ایرنا 26/08/72 .سیاسی. تلکس 105 برخی ازشخصیتهای علمی و مطبوعاتی کشور درمصاحبه باایرناعدم برقراری رابطه میان ایران آمریکا رااصلی خدشه ناپذیر ازدست آوردهای انقلاب اسلامی دانستند.
........................................
،ایران،آمریکا،نظر،شخصیتهای،علمی،مطبوعاتی،
۰ نفر