۲۱ مهر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5917456
T T
۰ نفر

افزایش فقر در آمریکا

۲۱ مهر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5917456
افزایش فقر در آمریکا # نیویورک - ایرنا 22/07/72 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 247 فقر در آمریکا روندی صعودی دارد بطوریکه در حال حاضر سالانه 9/36 میلیون نفر به تعداد افراد فقیر دراین کشور افزوده می شود.
........................................
،آمریکا،آمار،فقر،داخلی،،/،5/12،درصد،سال،71،به،5/14،درصد،سال،92،افزایش، ،،/،،نیویورک،تایمز،
۰ نفر