۲۱ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910776
T T
۰ نفر

مانور آمریکا برای حمله به مخفیگاه ژنرال عیدید

۲۱ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910776
مانور آمریکا برای حمله به مخفیگاه ژنرال عیدید # گناوه - ایرنا 24/05/72 .نظامی. تلکس 28 هلیکوپترهای جنگی آمریکا طی دور روز گذشته جهت مقدمات یک حمله گسترده به مخفیگاه فرح عیدید اقدام به مانور بر فراز آسمان مگادیشو کردند.
........................................
،رادیو،قطر،رهبر،اتحاد،ملی،،آفریقا،سومالی،،جنک،آمریکا،مانور،جستجو،
۰ نفر