۲۱ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910660
T T
۰ نفر

نگرانی شدید غرب از نفوذ اسلام در آسیای میانه

۲۱ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910660
نگرانی شدید غرب از نفوذ اسلام در آسیای میانه # اردبیل - ایرنا 23/05/72 .سیاسی.مذهبی. تلکس 70 دیپلماتهای غربی ضمن هشدار در مورد خطر نفوذ اسلام در آسیای میانه خواستار اقدامات جدی برای جلوگیری از پیروزی اسلام گرایان در تاجیکستان شدند.
........................................
،رادیو،آزادی،بنیاد،گرایان،اسلام،آسیای،میانه،غرب،
۰ نفر