۲۱ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910452
T T
۰ نفر

بازداشت 4 ایرانی در قبرس

۲۱ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910452
بازداشت 4 ایرانی در قبرس # تهران - ایرنا 21/05/72 .اجتماعی. تلکس 158 هر چهار ایرانی که در آستانه اخراج از زندان مرکزی نیکوزیا پایتخت قبرس گریخته بودند دوباره دستگیر شده اند.
........................................
،ایران،اقامت،بیش،،از،مدت،روادید،
۰ نفر