۲۱ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5910448
T T
۰ نفر
فرمانده سازمان ملل دربوسنی درباره حمله هوائی با ناتو مشورت کرد # تهران - ایرنا 21/05/72 .اقتصادی. تلکس 138 فرمانده نیروهای سازمان ملل دربوسنی و هرزگوین امروز درایتالیا باافسران ناتو ملاقات ودرزمینه احتمال حمله هوائی به مواضع صربها دربوسنی تبادل نظر کرد.
........................................
،فرانسیس،،بریکمون،رویتر،زاگرب،بوسنی،ناتو،
۰ نفر