۱۱ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5909753
T T
۰ نفر
تجدید نظر کاخ سفید دربرآورد رشد اقتصادی آمریکا # نیویورک - ایرنا 14/05/72 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 3 اق عملکرد ضعیف اقتصاد آمریکا طی ماههای اخیر مقامات کاخ سفید را مجبورکرده است که پیش بینی خود درمورد رشد اقتصادی این کشور رامورد تجدید نظر قرار دهند.
........................................
،وال،استریت،ژورنال،کارشناسان،دولتی،،رشد،1/2،درصدی،اقتصادی،
۰ نفر