۱۱ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5909511
T T
۰ نفر
ارتباط بهبودروابط تهران ;ریاض باآزادی شیعیان زندانی درعربستان # تهران - ایرنا 13/05/72 .سیاسی. تلکس 129 بی بی سی: آزادی گروهی اززندانیان شیعه در عربستان راکه آخرین گروه از زندانیان بازداشت شده ازاوایل سال 1980 می باشند ناشی ازبهبود روابط عربستان وایران خواند ........................................
۰ نفر