۱ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908385
T T
۰ نفر

مبادله استاد و دانشجو بین مشهد و ترکمنستان

۱ مرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5908385
مبادله استاد و دانشجو بین مشهد و ترکمنستان # تهران - ایرنا 3/05/72 .فرهنگی. همشهری ص 1 بین دانشگاههای فردوسی مشهد و مختومقلی ترکمنستان در رشته های زبان و ادبیات فارسی ; عربی و انگلیسی استاد و دانشجو مبادله می شود.
........................................
،ایران،آسیای،میانه،شماره،167،
۰ نفر