۱۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5905995
T T
۰ نفر
آلمان سالی یک میلیارد مارک صرف استراق سمع می کند # بن - ایرنا 15/04/72 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 26 براساس محاسبات انستیتو تحقیقات صلح آلمان دولت این کشور سالی یک میلیارد مارک خرج تاسیسات و عملیات استراق سمع می کند.
........................................
،اریک،اشمیتانبوم،دانشمندان،انستیتو،تحقیقات،صلح،آلمان،مصاحبه،هفته،نامه، ،اشترن،سازمان،اطلاعات،آلمان،/بی،ان،دی/،
۰ نفر