۱۱ تیر ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5905792
T T
۰ نفر
اقدام اعتراض آمیز درتوکیو علیه نقض حقوق بشر درتیمور شرقی # تهران - ایرنا 14/04/72 .سیاسی. تلکس 184 پلیس ژاپن امروز یک آموزگار 35 ساله انگلیسی راکه دراعتراض به نقض حقوق بشر درتیمور شرقی بسوی سفارت اندونزی گوجه فرنگی پرتاب کرده بوددستگیرکرد.
........................................
،آ،اف،پ،توکیو،دیدار،سوهارتو،رئیس،،جمهور،اندونزی،توکیو،سخنگوی،اداره، ،پلیس،،،جان،مک،لیستر،
۰ نفر