۲۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5904020
T T
۰ نفر
انتقاد احزاب سیاسی ترکیه ازسیاستهای اینکشوردرقبال قبرس # آنکارا - ایرنا 29/03/72 .سیاسی. تلکس 253 احزاب سیاسی ترکیه ضمن اننقادازسیاستهای همسوی دولت این کشورباغرب دررابطه بامسائل جزیره قبرس خواستار حمایت قاطع دولت ازرهبر جامعه ترک نشین قبرس شدند ........................................
،نجم،الدین،اربکان،رهبر،حزب،اسلام،گرای،رفاه،رئوف،دنکتاش،،طرح،سازمان،ملل، ،واگذاری،کنترل،منطقه،ماراش،،مسلمانان،700،سال،ساکن،
۰ نفر