۲۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903947
T T
۰ نفر

آمریکا توانایی دو جنک همزمان را نخواهد داشت

۲۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903947
آمریکا توانایی دو جنک همزمان را نخواهد داشت # تهران - ایرنا 29/03/72 .سیاسی. تلکس 51 لس اسپین وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد: امکانات پرسنلی وتجهیزاتی اجازه نمیدهد درآینده آمریکا خود را دریک زمان درگیر دو جنک نماید.
........................................
،واشنگتن،پست،،تغییر،بنیادی،سیاست،دولت،جرج،بوش،،
۰ نفر