۲۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903891
T T
۰ نفر

نیروهای آمریکایی آماده دستگیری عیدید هستند

۲۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903891
نیروهای آمریکایی آماده دستگیری عیدید هستند # تهران - ایرنا 28/03/72 .نظامی. تلکس 78 سخنگوی پنتاگون دیروز گفت نیروهای آمریکایی مستقر درسومالی آماده کمک به سازمان ملل برای دستگیر ژنرال محمد فرح عیدید هستند.
........................................
،آ،اف،پ،واشنگتن،باب،هال،رهبر،اتحاد،ملی،مخالفین،دولت،
۰ نفر