۲۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903773
T T
۰ نفر

ورود ناظران سازمان ملل به گراژده

۲۶ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903773
ورود ناظران سازمان ملل به گراژده # تهران - ایرنا 27/03/72 .سیاسی. تلکس 32 یک گروه از ناظران نظامی سازمان ملل امروز پس ازکشته شدن 91 نفر از اهالی گراژده وارد این شهر شدند.
........................................
،رویتر،سارایوو،بوسنی،و،هرزگوین،
۰ نفر