۲۱ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903532
T T
۰ نفر
حضور فعال شرکتهای نفتی فراملیتی در جمهوری آذربایجان # نیویورک - ایرنا 25/03/72 .اقتصادی. تلکس 88 اق چند شرکت نفتی فراملیتی برسر نحوه فعالیت در سه میدان نفتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر به توافق رسیدند.
........................................
،وال،استریت،ژورنال،آموکو،17،درصد،یونوکال،5/9،درصد،آسیای،میانه،
۰ نفر