۲۱ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903524
T T
۰ نفر

اعمال شکنجه های مختلف در زندان های اسرائیل

۲۱ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903524
اعمال شکنجه های مختلف در زندان های اسرائیل # امان - ایرنا 25/03/72 .سیاسی. تلکس 97 به نوشته روزنامه الرای انواع شکنجه دربازداشتگاههای اسرائیل برروی زندانیان اعمال می شود بطوری که سلامت اکثر آنها درمعرض خطر کامل قرار دارد.
........................................
،پارلمان،اسرائیل،سازمان،حقوق،بشر،
۰ نفر