۲۱ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903511
T T
۰ نفر
بازجویی ازیک وزیر اسبق ایتالیایی به خاطر عراق گیت # رم - ایرنا 25/03/72 .سیاسی. تلکس 206 وزیر اسبق تجارت خارجی ایتایا امروز سه شنبه برای پاسخگویی به استفاده های مالی ازقراردادهای نظامی ایتالیاباعراق دردهه هشتاد به دادگاه احضار شد.
........................................
،آنسا،اتریکو،مانکا،نماینده،حزب،سوسیالیست،ایتالیا،عراق،رشوه،ایران،
۰ نفر