۲۱ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903373
T T
۰ نفر

ایلی حبیقه به سمت وزیر آب و برق لبنان منصوب شد

۲۱ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903373
ایلی حبیقه به سمت وزیر آب و برق لبنان منصوب شد # بیروت - ایرنا 24/03/72 .سیاسی. تلکس 18 رفیق حریری نخست وزیر لبنان جرج افرا وزیر آب و برق را از سمت خود خود برکنار کرد و پست خالی را به ایلی حبقه وزیر امور اجتماعی واگذار کرد.
........................................
،گزارش،،مخالفان،توقیف،روزنامه،السفیر،
۰ نفر