۲۱ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903211
T T
۰ نفر

سوء قصد به جان رئیس پارلمان چچن

۲۱ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903211
سوء قصد به جان رئیس پارلمان چچن # تهران - ایرنا 23/03/72 .سیاسی. تلکس 5 رادیوی جمهوری چچن دیروز گزارش داد که یوسف سوسلان بیکف رئیس پارلمان جمهوری چچن طی یک سوء قصد به شدت مجروح شده است.
........................................
،مخالف،دودایف،رئیس،،جمهور،
۰ نفر