۲۱ خرداد ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5903183
T T
۰ نفر
تاکید مالزی برمشارکت فعال چین در مسائل آسیا - اقیانوس آرام # کوالالامپور - ایرنا 22/03/72 .سیاسی. تلکس 243 نجیب رزاق وزیر دفاع مالزی خواستار حضور فعال چین در مسائل منطقه آسیا - اقیانوس آرام است.
........................................
،جریانات،سیاسی،
۰ نفر