۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5896972
T T
۰ نفر
ایمان به مبداء و معاد بهترین عامل جلوگیری از جرم در جهان است # وین - ایرنا 4/02/72 .اجتماعی. تلکس 297 معاون دادستان کل کشورایران امروزدرپایان جلسه کمیسیون جلوگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل دروین گفت ایمان به معاد بهترین عامل جلوگیری ازجرم درجهان است ........................................
،اتابکی،اتریش،،مواد،مخدر،مبادله،تجارب،کشورها،مجازات،مجرمین،
۰ نفر