۱ اردیبهشت ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5896587
T T
۰ نفر
محکومیت اعراب برای ازسرگیری مذاکرات صلح با اسرائیل # تهران - ایرنا 2/02/72 .سیاسی. تلکس 10 جبهه خلق برای آزادی فلسطین به رهبری جرج حبش دیروز موافقت ساف را با از سرگیری مذاکرات صلح با اسرئیل محکوم کرد.
........................................
،آ،اف،پ،دمشق،مذاکرات،صلح،خاورمیانه،اعراق،
۰ نفر