۱۱ فروردین ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5893952
T T
۰ نفر

عراق ارتباط با انفجار نیویورک راتکذیب می کند

۱۱ فروردین ۱۳۷۲، ۰:۰۱
کد خبر: 5893952
عراق ارتباط با انفجار نیویورک راتکذیب می کند # تهران - ایرنا 14/01/72 .سیاسی. تلکس 144 عراق امروز شنبه داشتن هرگونه ارتباط با انفجار بمب درمرکز تجارت جهانی درنیویورک را تکذیب کرد.
........................................
،آ،اف،پ،بغداد،رمزی،احمد،یوسف،25،ساله،روزنامه،بابل،آمریکا،سی،بی،اس،، ،تلویزیون،ورلد،ترید،سنتر،مانهتن،
۰ نفر