۲۹ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5892967
T T
۰ نفر
بخشی ازشهرپنجوین درشمال عراق به تصرف نیروهای حزب دمکرات درامد # سنندج - ایرنا28/12/73 برابر با 19 مارس 1995 منابع کردعراقی می گویند نیروهای حزب دمکرات کردستان عراق پس ازچندین هفته محاصره شهرپنجوین روزیکشنبه قسمت هایی از این شهر راتصرف کردند.
به گفته این منابع حمله نیروهای حزب دمکرات به پنجوین ازمحورنالپاریز درجنوب غربی ونیز ارتفاعات شمال این شهرصورت گرفته وهم اکنون نبردهای سنگینی برای خارج ساختن کامل شهرازکنترل نیروهای اتحادیه میهنی دراین شهر جریان دارد.
شهرپنجوین مرکزناحیه نالپاریز، درشرق استان سلیمانیه ودرفاصله105 کیلومتری شهرسلیمانیه قراردارد که تحت کنترل اتحادیه میهنی بوده است .
۰ نفر