۱۷ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5891859
T T
۰ نفر
نخستین سمینار تولید و کاربردهای برق خورشیدی درایران گشایش یافت # تهران - ایرنا17/12/73 برابر با8 مارس 1995 نخستین سمینار دو روزه تولید و کاربردهای برق خورشیدی با هدف تبیین موقعیت تکنولوژیهای خورشیدی درتوسعه ملی روز چهارشنبه با حضور محمد غرضی وزیرپست وتلگراف وتلفن ایران و جمعی از محققان و اندیشمندان کشور در محل مجتمع تولیدفیبرنوری و برق خورشیدی تهران گشایش یافت.
محمد غرضی در مراسم افتتاح این سمینار ضمن برشمردن موانع توسعه در کشور گفت توسعه کشور تابع توسعه تکنولوژی است.
وی اضافه کرد زمانی توسعه در داخل کشور جان می گیرد که به تکنولوژی پیشرفته تکیه شود.
وزیر پست و تلگراف وتلفن گفت عدم توسعه و توجه جدی به تکنولوژی زیان فروانی را به کشور وارد خواهد کرد.
۰ نفر