۱۲ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5891437
T T
۰ نفر

قیمت پنج محصول کشاورزی دربازار بورس شیکاگو

۱۲ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5891437
قیمت پنج محصول کشاورزی دربازار بورس شیکاگو # تهران - ایرنا12/12/73 برابر باسوم مارس 1995 در پایان معاملات بازار بورس شیکاگو در روز پنج شنبه قیمت ذرت ، جو و سویا / لوبیا روغنی / کنجاله وگندم به شرح زیر اعلام گردید: ذرت / 5000 بوشل / دلار هر بوشل " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 95 3475/2 / 75/234 سنت / مه 95 4225/2 / 25/242 سنت / ژوئیه 95 4800/2 / 00/248 سنت / سپتامبر 95 5300/2 / 00/253 سنت / دسامبر 95 5725/2 / 25/257 سنت / مارس 96 6400/2 / 00/264 سنت / مه 96 6725/2 / 25/267 سنت / ژوئیه 96 6950/2 / 50/269 سنت / دسامبر 96 5550/2 / 50/255 سنت / جو / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / " " " " " " " " " " " " " " " " " " " تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 95 2450/1 / 50/124 سنت / مه 95 2900/1 / 00/129 سنت / ژوئیه 95 3350/1 / 50/133 سنت / سپتامبر 95 3825/1 / 25/138 سنت / دسامبر 95 4450/1 / 50/144 سنت / سویا / لوبیا روغنی / / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / /" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 95 5250/5 / 50/552 سنت / مه 95 6375/5 / 75/563 سنت / ژوئیه 95 7375/5 / 75/573 سنت / اوت 95 7725/5 / 25/577 سنت / سپتامبر 95 8000/5 / 00/580 سنت / نوامبر 95 8675/5 / 75/586 سنت / ژانویه 96 9500/5 / 00/595 سنت / مارس 96 0275/6 / 75/602 سنت / ژوئیه 96 1100/6 / 00/611 سنت / نوامبر 96 9625/5 / 25/596 سنت / کنجاله / 100 تن / دلار هر تن / /" " " " " " " " " " " " " " " " " تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 95 60/151 / 15160 سنت / مه 95 90/155 / 15590 سنت / ژوئیه 95 50/160 / 16050 سنت / اوت 95 50/162 / 16250 سنت / سپتامبر 95 50/164 / 16450 سنت / اکتبر 95 40/166 / 16640 سنت / دسامبر 95 90/169 / 16990 سنت / ژانویه 96 30/171 / 17130 سنت / گندم / 5000 بوشل / دلار هر بوشل / /" " " " " " " " " " " " " " " " " تاریخ تحویل قیمت در پایان معاملات روز مارس 95 5075/3 / 75/350 سنت / مه 95 4575/3 / 75/345 سنت / ژوئیه 95 2850/3 / 50/328 سنت / سپتامبر 95 3275/3 / 75/332 سنت / دسامبر 95 4425/3 / 25/344 سنت / اطلاعات فوق اخر روزپنج شنبه به وقت شیکاگو / ساعات اولیه روزجمعه / اعلام گردید
۰ نفر