۱ اسفند ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5890454
T T
۰ نفر
رئیس کا ک ب در دوران شوروی نسبت به خطر تبدیل درگیری چچن به یک جنک مذهبی هشدارداد0 # مسکو - ایرنا1/12/73 برابر با20 فوریه 1995 رئیس "کا ک ب" دردوران شوروی هشدارداد اگرجنک درجمهوری مسلمان نشین چچن جنبه مذهبی بگیرد شعله های ان نه تنهاتمام روسیه بلکه کلیه جمهوری های شوروی سابق رادربر خواهد گرفت0 ولادیمیر کروژکف روز دوشنبه در سخنانی درگردهمائی بررسی علل جنک درچچن که درمسکو جریان دارد گفت درصورت تحقق این امر میلیونهامسلمان ازروسیه ، جمهوری های شوروی سابق و سایرکشورها درکنارچچن هاقرارخواهند گرفت و روسیه به اقیانوس خون مبدل می شود0 وی تصریحکرد با استفاده از زور نمی توان درجنگهای داخلی پیروز شد0
۰ نفر