۲۹ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5887393
T T
۰ نفر
وامهای دریافتی ایران از بانکهای خارجی 543 هزار دلار کاهش یافت 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 لندن - ایرنا 29/10/73 برابر با19 ژانویه 1995 همزمان با افزایش وامهای دریافتی کشورهای خاورمیانه از بانکهای بین المللی/ میزان وامهای ایران بیش ازنیم میلیارد دلار کاهش یافته است0 جدیدترین امار منتشره از سوی بانک تسویه حسابهای بین المللی نشان می دهد در پایان ماه ژوئن 1994 جمع وامهای دریافتی ایران ازبانکهای خارجی 170/8 میلیارد دلار بوده است حال انکه شش ماه قبل (پایان سال 93) در سطح 713/8 میلیارد دلار قرار داشت و این حاکی از 543 میلیون دلار کاهش در نیمه نخست سال 94 است 0 هفته نامه اقتصادی میدل ایست اکونومیک دایجست (مید) چاپ لندن درجدیدترین شماره خود در توضیح دلایل این کاهش نوشته است بررسی وامهای دریافتی ایران از بانکهای خارجی بر حسب موعد پرداخت انها نشان می دهد در ژوئن گذشته 68 درصد ( 5/5 میلیارد دلار) این وامها از نوع کوتاه مدت (قابل پرداخت ظرف یکسال ) بوده اند حال انکه شش ماه قبل 75 درصد ( 5/6 میلیارد دلار) وام های دریافتی از بانکهای بین المللی رااین گونه وامها تشکیل می دادند0 ظرف شش ماه نخست سال 94 سطح وامهای کوتاه مدت ایران ازبانکهای بین المللی به میزان یک میلیارد دلار کاهش یافته است که نتیجه موافقت کشورهای اروپایی و ژاپن با تبدیل بدهیهای کوتاه مدت ایران به میان مدت است 0 این درحالی است که جمع وام های پرداختی بانکهای غربی به کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا در نیمه نخست سال 94 با 5/1 میلیارد دلار افزایش به سطح 510/86 میلیارد دلار رسید0 به نوشته مید بانکهای اروپایی در ارایه وام به کشورهای خاورمیانه راغب تر از بانکهای کشورهای دیگر بوده اند به طوری که 60 درصد وامهای اعطایی به این منطقه از سوی این بانکها بوده است0 در طول همین مدت جمع وامهای قابل پرداخت عراق و امارات به بانکهای خارجی با به ترتیب 9/1 و 5/1 میلیارد دلار افزایش/ بالاترین نرخ رشد را داشته اند0 مید افزایش سطح وامهای بانکهای بین المللی به عراق را بیشتر متاثر از تغییر نحوه محاسبه این وامها توسط برخی از این بانکها دانسته است0
۰ نفر