۲۵ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5887020
T T
۰ نفر
سمینار بین المللی منابع و ظرفیتهای اقتصادی اسیای مرکزی وقفقاز درتهران برگزارمی شود # تهران - ایرنا25/10/73 برابر با15 ژانویه 1995 سمینار منابع و ظرفیتهای اقتصادی در اسیای مرکزی و قفقاز با حضور مسئولان و کارشناسان 18 کشور جهان شنبه اینده در دفتر مطالعای سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در تهران اغاز بکار می کند.
در این سمینار که چهارمین سمینار پس از فروپاشی شوروی سابق توسط وزارت امور خارجه در مورد اسیای مرکزی و قفقاز در ایران برگزار می شود صاحب نظران و کارشناسان خارجی و ایرانی موضوعاتی را در مورد انرژی س بازرگانی ، راه و ترابری ، محیط زیست و ثبات سیاسی و اینده اقتصادی در منطقه اسیای مرکزی و قفقاز مورد بحث و بررسی قرار می دهند.
در سمینار بررسی منابع و ظرفیتهای اقتصادی در اسیای مرکزی و قفقاز که به مدت سه روزبه طول می انجامد 27 مقاله توسط کارشناسان خارجی و18مقاله از سوی کارشناسان داخلی در رابطه با منابع و ظرفیتهای اقتصادی این منطقه قرائت خواهد شد.
کارشناسانی از کلیه کشورهای اسیای مرکزی و قفقاز علاوه بر کشورهای روسیه ، اکراین ، انگلستان ، المان ، فرانسه ، هند ، چین ، پاکستان ، ترکیه و مصر در کنار صاحب نظران و کارشناسان جمهوری اسلامی ایران در این سمینار شرکت خواهند کرد.
پیش از این سمینار فروپاشی شوروی و پیامدهای ان در جهان اسلام در سال 1369 ، سمینار همکاریهای انرژی در اسیای مرکزی و قفقاز در سال 1370 ، سمیناربررسی روند توسعه در اسیای مرکزی و قفقاز در سال 1372 توسط دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه نیز در تهران برگزار شده است .
۰ نفر