۲۱ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5886672
T T
۰ نفر
نمایشگاه فرش دو موتکس المان که باحضورایران تشکیل شده بودبه پایان رسید # بن - ایرنا21/10/73 برابر با11 ژانویه 1995 نمایشگاه فرش/دوموتکس المان/ که محل عرضه انواع فرش ،موکت وکف پوش ازکشورهای مختلف جهان ازجمله جمهوری اسلامی ایران بود روزچهارشنبه به کار خود پایان داد0 این نمایشگاه از روز یک شنبه به مدت چهار روز با شرکت 1020 شرکت کننده از 52 کشور جهان در شهر هانوور المان بر پا بود0 درسال 1994 میلادی 956 شرکت کننده از44 کشوردراین نمایشگاه حضورداشتند.
درمیان شرکت کنندگان درنمایشگاه امسال فرش دوموتکس ،شرکت فرش ایران ،سازمان صنایع دستی ،شرکتهای تعاونی جهادوشرکتهای وابسته به وزارت تعاون تحت پوشش شرکت تعاون ازجمهوری اسلامی ایران نیزحضور داشتند.
عرضه کنندگان فرش دستباف ایرانی درنمایشگاه دوموتکس غرفه های متعدد وبزرگی رادراختیارگرفتندوانواع فرشهای دستباف جدیدوقدیمی وهنری رابه نمایش گذاشتند.
از نمایشگاه امسال دوموتکس 34هزار نفربازدید کردند درحالی که درسال 1994 حدود30 هزارنفراز این نمایشگاه دیدن کرده بودند0 درحاشیه نمایشگاه دوموتکس،اتحادیه واردکنندگان فرش المان اعلام کرد بازارفرش دراین کشور به رغم رکود اقتصادی درسال گذشته میلادی بسیار پررونق بوده است وتنزل قیمت فرش سبب شده که توجه بسیاری ازالمانیهابه فرشهای دستبافت شرقی به ویژه ایرانی جلب گردد.
واردات فرش المان درسال 1993 بیش از25 درصدنسبت به سال قبل ازان افزایش یافته وبه 8/12 میلیون مترمربع /حدود4 میلیون تخته فرش /رسیده است .درمقابل ارزش فرشهای وارداتی تنها7/9 درصدافزایش پیداکرده وبه5/1 میلیارد مارک بالغ شده است .
کاهش ارزش دلارازیک سووهمچنین تورم روزافزون درکشورهای صادرکننده فرش ،دلایل اصلی تنزل شدیدبهای فرشهای دستبافت درالمان اعلام شده است 0 به گفته کارشناسان فرش ،فرشهای بافت ایران ،هندونپال درحال حاضر از محبوبترین فرشهادرالمان محسوب می شوندومیزان واردات برخی ازفرشهای بافت ایران درطی سه ماه اول سال 1994 بیش از44 درصد نسبت به زمان مشابه در سال 1993 افزایش پیداکرده است .
گزارش دیگری از نماینده یکی از سازمان های حقوق بشر درالمان حاکی است به رغم ممنوع بودن کار کودکان ،حدود 200 هزار کودک کم سن و سال در کشورهای هند و پاکستان و نپال به بیگاری و بافتن فرش وادار می شوند0 نمایشگاه بعدی فرش دوموتکس هانوور در سال 1996 میلادی از هفتم تا دهم ژانویه برگزار خواهد شد0
۰ نفر