۱۹ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5886498
T T
۰ نفر

بیکاری در امریکا بار دیگر افزایش یافت

۱۹ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5886498
بیکاری در امریکا بار دیگر افزایش یافت # وین - ایرنا19/10/73 برابر با 9 ژانویه 1995 بیکاری در امریکا از ماه گذشته میلادی بار دیگر روندافزایشی خود را اغاز کرده و تعداد بیکاران این کشور به 7میلیون و 155 هزار نفر رسید0 روزنامه سویسسی / نویه زوریخر تسایستونک / که این مطلب رابصورت یک گزارش اختصاصی درروزدو شنبه منتشرکرد افزود سهم نسبی جوانان امریکائی در مجموع بیکاران این کشور به 2/17 درصد رسید و این در حالیست که سهم نسبی زنان ومردان صرفا 7/4 درصد می باشد0 بر پایه این گزارش گرچه طی سال گذشته میلادی بخاطرروند جدید توسعه اقتصادی امریکا مجموعا 5/3 میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شد و میزان بیکاری به 3/1 درصد یعنی در پائین ترین سطح خود طی چهار سال اخیر رسید لیکن از ماه دسامبر گذشته روند مجدد افزایش بیکاری در امریکا اغاز شده است0 روزنامه مذکور افزود علیرغم اینکه ساعات کار در هفته که 6/34 ساعت است تغییر نکرد ولی درمقابل میزان مزد دریافتی هرساعت 26/11 دلار کاهش یافت که نسبت به ماه نوامبر 3 سنت کمتر بود0 بر اساس این گزارش قرار است تا 20 روز دیگرکمیته بازارسازمان // فدرال رزرو امریکا// به منظور بررسی افزایش نرخ بهره بانکی تصمیم گیری نماید0 این روزنامه می افزاید با این اقدام شاید رشد اقتصادی امریکا در سطحی نگاه داشته شود که در دراز مدت با ثبات قیمت ها بهتر سازگاری داشته باشد.
۰ نفر