۱۹ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5886464
T T
۰ نفر

هند سالانه باید4/9 میلیون شغل جدید ایجاد کند

۱۹ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5886464
هند سالانه باید4/9 میلیون شغل جدید ایجاد کند 00000000000000000000000000000000000000000000 دهلی نو - ایرنا19/10/73 برابر با 9 ژانویه 1995 هند به منظور نیل به سطح اشتغال کامل تا سال 2002 باید سالانه 4/9 میلیون شغل جدید ایجاد کند0 به گزارش خبرگزاری هندی یو ان ای بر اساس براورد های کمیسیون برنامه ریزی هند این کشور طی برنامه پنجساله نهم1997-/2002 / 36 میلیون بیکار خواهد داشت بنابر این گزارش تعداد متقاصیان شغل در هند ظرف ده سال / 1992 تا 2002 / حدود 94 میلیون نفر است که اقتصاد این کشور باید سالانه 4/9 میلیون شغل جدید ایجاد کند تا مشکل بیکاری در هند برطرف شود0 اما روند ایجاد شغل طی سالهای اخیر در هند نشان می دهد که دولت نمی تواند تا سال 2002 به هدف خود نایل شود0 طبق این گزارش برای ایجاد 58 میلیون شغل جدید طی برنامه پنجساله هشتم (1992-97)باید اقتصاد هندرشد هشت درصدی ونرخ استخدام رشدچهار درصدی داشته باشد0 اسناد ارائه شده در کنفرانس کار هند که اخیرا در دهلی نو برگزار شد نمایانگر ان است که این کشور طی دو سال اول برنامه هشتم دارای رشد اقتصادی9/3 درصد بوده و نرخ استخدام در این مدت دو درصد افزایش یافته است0 کنفرانس یادشده خواستار اقدامات اساسی به منظور ایجاد شغل در کشور شد0
۰ نفر