۱۵ دی ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5886051
T T
۰ نفر
حساسیت محافل سیاسی و خبری غرب درقبال مواصع سیاست خارجی ایران # تهران - ایرنا15/10/73 برابر با 5 ژانویه 1995 محافل خبری و سیاسی غرب مواصع جمهوری اسلامی ایران رادرقبال بحران چچن باحساسیت خاص دنبال می کنند.
پیش ازاین رسانه های غربی اظهارنظرکرده بودند به دلیل اینکه روابط دوکشور ایران و روسیه درهمه زمینه هادرسطح خوبی قراردارد بعیدبه نظر می رسد که ایران دربرابر کشتار مردم جمهوری مسلمان نشین چچن از سوی ارتش روسیه از خود واکنشی نشان دهد .
جمهوری اسلامی ایران با ابراز نگرانی از کشتار مردم بیگناه چچن خواستار حل مسئله چچن ازراه گفتگوهای سیاسی شده است .
خبرگزاری فرانسه دراین زمینه گزارش داد.. مقامات و مطبوعات ایران طی دوروز گذشته انتقاد خود رااز روسیه شدت بخشیده و مصرانه خواهان حل و فصل مسالمت امیز مناقشه چچن یک جمهوری عمدتا مسلمان نشین شده اند.
رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با محکوم کردن حمله روسیه به جمهوری جدایی خواه چچن ان را //حرکت اشتباهی // دانست که می تواند روابط مسکو بادنیای اسلام راتهدید کند.
دراین حال مجامع بین المللی و کشورهای غربی درقبال عواقب ناگوار ادامه درگیریهای خونین و فاجعه امیز چچن سکوت سنگینی رااختیارکرده اند.
دراین میان وزارت امورخارجه امریکا تنهااز //نوع تاکتیک هایی که ارتش روسیه درچچن بکار می گیرد //ابراز نگرانی و اعلام کرده است که روسیه با بکارگیری این تاکتیک ها موجب افزایش کشتار بیش از حد لزوم درچچن شده است .
کارشناسان سیاسی اظهارعقیده می کنند که امریکا سرکوب مسلمانان جمهوری چچن رااز راه بکارگیری قوه قهریه تائید می کند ولی درعین حال روشهای بکارگرفته شده برای کشتار مسلمانان رااشتباه می داند.
خبرگزاری فرانسه ازواشنگتن به نقل ازمایکل مک کری سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا نوشت .. برای واشنگتن حفظ تمامیت ارصی روسیه از تهدیدهای ناشی از مخاطرات قومی در این کشور در درجه اول اهمیت قراردارد.
اینگونه موصعگیری های امریکا در ارتباط با حوادث چچن به مفهوم صدور مجوز کشتار مردم این جمهوری تفسیر شده است .
تمام /خ ش
۰ نفر