۸ آذر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5882712
T T
۰ نفر
معاون دبیرکل سازمان ملل به شکست تلاشهای انجام شده دردفاع ازشهر بیهاج اعتراف کرد # تهران - ایرنا 8/9/73 برابر با29 نوامبر1994 معاون دبیرکل سازمان ملل درامور حفظ صلح به شکست تلاشهای انجام شده برای بازداشتن صربها از تداوم حملات خود به شهروندان بی دفاع بیهاج اعتراف کردوگفت مسئولیت این شکست متوجه جامعه جهانی می باشد ونه سازمان ملل .
کوفی عنان ظهر روز دوشنبه درگفتگویی باخبرنگاران گفت سازمان ملل چیزی جز کشورهای عصو این سازمان نیست وهمین کشورهاتامین کننده نیروهای سازمان ملل هستند وتصمیم شورای امنیت رااجرا می کنند.
وی انتقادهای به عمل امده از عملکرد فرماندهان نظامی سازمان ملل ونماینده دبیرکل دریوگسلاوی سابق رارد کرد وباتجلیل از خدمات این افراد گفت مشکل نیروهای سازمان ملل وفرماندهان ان نیست بلکه مساله شرح وظایف تعیین شده برای این نیروهاست .
وی انتقال کلیه شهروندان بیهاج به یک منطقه امن راکه از سوی دولت بوسنی هرزگوین مطرح شده است رامنوط به بررسی های بیشتر کرد وبااشاره به تجمع 180 هزار شهروند منطقه درشهر بیهاج گفت انتقال این افراد حتی درصورت موافقت صربها مستلزم تجهیزات وامکانات وسیعی می باشد.
کوفی عنان بااشاره به اخرین تلاشهای سازمان ملل برای برقراری اتش بس درمنطقه بیهاج گفت دولت بوسنی هرزگوین ونیروهای دفاعی این کشور پیشنهاد سازمان ملل برای برقراری اتش بس را پذیرفته اند لیکن شبه نظامیان صرب پاسخ به این پیشنهاد رابه ساعات اینده موکول کرده اند وی ابراز امیدواری کرد که شبه نظامیان صرب تانیمه شب دوشنبه پاسخ مثبت خود رابه این پیشنهاد اعلام نمایند.
وی درپاسخ به این سئوال که درصورت رد این پیشنهاد از جانب صربها سازمان ملل چه اقداماتی را مدنظر قرارخواهد دادگفت پاسخ به این سئوال مشکل است واین مساله قرار است درجلسه عصر روز دوشنبه نمایندگان کشورهای شرکت کننده درعملیات حفظ صلح سازمان ملل دریوگسلاوی سابق مورد بررسی قرارگیرد.
۰ نفر