۲۴ آبان ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5881711
T T
۰ نفر
ایران ازنظرپوشش واکسیناسیون کودکان درجهان مقام چهارم راداراست # یزد - ایرنا- 24/8/73 برابر با 15 نوامبر1994 جمهوری اسلامی ایران ازنظرپوشش واکسیناسیون کودکان در مکان چهارم جهان قراردارد.
معاون وزارت بهداشت ودرمان اموزش پزشکی ایران روزسه شنبه درمراسم گشایش کنگره /تازه های طب اطفال /دریزدبا اعلام این مطلب گفت درزمینه جلوگیری از مرک ومیرکودکان طی ده سال گذشته درکشورفعالیت چشمگیری انجام گرفته است .
دکترحسین ملک افصلی افزود:بیشترین موفقیت مربوط به کاهش مرک ومیرگروههای سنی یک ماه تایک سال است که از98هزارنفردرسال 63به 58هزارنفردرسال 72کاهش یافته است .
کنگره /تازه های طب اطفال /باحصور500تن ازپزشکان متخصض کودک به مدت سه روزدریزدادامه خواهدداشت .
۰ نفر