۱۸ آبان ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5881328
T T
۰ نفر
ارزش برابری ارزهای عمده درمقابل ریال وبهای سکه بهار ازادی # تهران - ایرنا 18/8/73 برابر با9 نوامبر 1994 ارزش برابری دلارامریکا ومارک المان درمقابل ریال روزچهارشنبه در معاملات بازار ازاد ارزنسبت به روز قبل کاهش یافت /اماپوند انگلیس افزایش ارزش داشت .
درصرافیهای تهران ساعت 13 روزچهارشنبه ارزش برابری دلار - مارک و پوند درمقابل ریال به ترتیب 2720 - 1820 و 4380 ریال بود که درمقایسه با روزسه شنبه دلار5 و مارک 10 ریال کاهش /اماپوند 20 ریال افزایش ارزش نشان می دهد.
بهای یک قطعه سکه بهار ازادی روز چهارشنبه دربازار ازاد تهران 277 هزار ریال بود که نسبت به روز قبل تغییر نداشت .
خبردریافتی از شیراز در جنوب ایران حاکیست /درصرافیهای این شهر روزچهارشنبه هردلار درمقابل 2780 ریال معامله شد .
۰ نفر