۲۱ مرداد ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5873940
T T
۰ نفر
امام جماعت ترک اخراج از فرانسه در معرض خطر حبس قراردارد # تهران - ایرنا 24/05/73 .سیاسی. تلکس 39 کاظم یونال امام جماعت ترک که روزجمعه ازفرانسه به سوی ترکیه اخراج شد و پس ازورود به استانبول تحت نظر قرار گرفت ممکن است به 15 سال زندان محکوم شود ........................................
،ترکیه،فرانسه،اخراج،امام،جماعت،مسجد،سوشو،آ،اف،پ،استانبول،شارل،پاسکوا، ،وزیر،کشور،
۰ نفر