۲۱ مرداد ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5873918
T T
۰ نفر
صدورمجوز برای ورود سرمایه خارجی به ترکیه افزایش یافت # آنکارا - ایرنا 23/05/73 .اقتصادی. تلکس 45 اق میزان مجوزهای صادره برای ورود سرمایه خارجی به ترکیه درهفت ماه سال میلادی جاری با چهار درصد افزایش نسبت به مشابه سال قبل به 6/886 میلیون دلاررسید.
........................................
،ترکیه،اقتصاد،میزان،سرمایه،گذاری،واردات،آمار،
۰ نفر