۶ مرداد ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5872947
T T
۰ نفر

ایندیپندنت منافقین را سازمان تروریستی خواند

۶ مرداد ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5872947
ایندیپندنت منافقین را سازمان تروریستی خواند # لندن - ایرنا 10/05/73 .سیاسی. تلکس 182 ایندیپندنت چاپ لندن از گروهک منافقین به عنوان یک سازمان تروریستی یاد کرده است .
........................................
،انگلیس،،منافقین،سازمان،تروریستی،مجاهدین،خلق،ایران،چارلز،ریچارد،
۰ نفر