۲۶ تیر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5871916
T T
۰ نفر
تماسهای پنهانی مکرر سران اردن با مقامات رژیم اسرائیل # بوشهر - ایرنا 28/04/73 .سیاسی. تلکس 200 رادیو مونت کارلو امروز سه شنبه طی تفسیری گفت سران اردن از چهل و شش سال پیش تاکنون بامقامات رژیم اسرائیل تماسهای پنهانی داشته اند.
........................................
،اسرائیل،اردن،تماس،،فلسطین،جنک،اعراب،
۰ نفر