۲۶ تیر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5871711
T T
۰ نفر
هشدار کرواسی نسبت به ادامه حضور نیروهای حافظ صلح سازمان ملل # تهران - ایرنا 26/04/73 .نظامی. تلکس 67 پارلمان کرواسی هشدارداددرصورتی که درمسئله بازپس گیری سرزمین های تحت تصرف کرواسی توسط نیروهای صرب پیشرفتی حاصل نشود حضور نیروهای سازمان ملل لغومی شود ........................................
،حضور،نیروهای،حافظ،صلح،سازمان،ملل،کرواسی،پارلمان،،صرب،رویتر،زاگرب،
۰ نفر