۲۱ تیر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5871576
T T
۰ نفر

اتهام پارلمان دنیستر علیه نظامیان روسیه

۲۱ تیر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5871576
اتهام پارلمان دنیستر علیه نظامیان روسیه # تهران - ایرنا 25/04/73 .سیاسی. تلکس 207 پارلمان جمهوری دنیستر در مولداوی ارتش چهاردهم روسیه مستقر در جمهوری مولداوی را به خرابکاری و انجام اقدامات براندازی متهم کرد.
........................................
،پارلمان،دنیستر،نظامیان،روسیه،مولداوی،ایتارتاس،،کیشینف،
۰ نفر