۲۱ تیر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5871561
T T
۰ نفر
آخرین متهم انفجار نیویورک به 20 ماه زندان محکوم شد # نیویورک - ایرنا 24/04/73 .سیاسی. تلکس 13 قاضی دولت فدرال آمریکا پنجمین وآخرین متهم انفجار بمب درنیویورک رابخاطراظهارات نادرست او به ماموران اداره مهاجرت به 20ماه زندان محکوم کرد.
........................................
،کوین،دافی،قاضی،دولت،فدرال،آمریکا،انفجار،نیویورک،مانهاتان،مرکز،تجارت، ،جهانی،متهم،محکوم،نیویورک،تایمز،
۰ نفر