۱۱ تیر ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5870758
T T
۰ نفر
بازداشت رئیس یک شرکت مهم فرانسوی به اتهام فساد مالی # پاریس - ایرنا 15/04/73 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 33 مدیر یکی از مهم ترین گروه های صنعتی فرانسه به اتهام فساد مالی و سوء استفاده از اموال عمومی روز دوشنبه بازداشت ومورد بازجویی قرار گرفت .
........................................
،فرانسه،بازداشت،میدر،گروه،صنعتی،الکاتل،الستوم،بازپرس،،منطقه،اوری،پی، ،یر،سوار،
۰ نفر