۲۶ خرداد ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5869141
T T
۰ نفر

روسیه بازنده مبارزه نفت دریای خزر است

۲۶ خرداد ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5869141
روسیه بازنده مبارزه نفت دریای خزر است # مسکو - ایرنا 26/03/73 .سیاسی. تلکس 19 یک روزنامه چاپ مسکو با اشاره به اینکه روسیه در مبارزه بخاطر نفت دریای خزر بازنده خواهد بود نسبت به تشکیل یک ائتلاف ضد روسی هشدار داد.
........................................
،روسیه،دریای،خزر،نفت،جمهوری،آذربایجان،قزاقستان،ترکمنستان،آسیای،میانه، ،نزاویسیمایا،گازتا،غرب،
۰ نفر