۶ خرداد ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5867239
T T
۰ نفر
آموزش چهل افسر از کشورهای غربی برای اعزام به قره باغ دراتریش # وین - ایرنا 6/03/73 .نظامی. تلکس 158 40 افسر از کشورهای مختلف عضو کنفرانس امنیت و همکاری اروپایی ونیز کانادا برای اعزام قریب الوقوع به منطقه بحرانی قره باغ در اتریش آموزش می بینند.
........................................
،آموزش،،اعزام،نیرو،جمهوری،آذربایجان،قره باغ،درگیری،کنفرانس،،امنیت،و، ،همکاری،اروپا،کانادا،
۰ نفر