۲۶ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862594
T T
۰ نفر

سرباز مجروح انگلیسی سازمان ملل درگذشت

۲۶ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5862594
سرباز مجروح انگلیسی سازمان ملل درگذشت # تهران - ایرنا 27/01/73 .سیاسی.نظامی. تلکس 25 سازمان ملل دیروز تایید کرد یکی از دو سرباز انگلیسی این سازمان که در جنک های گوراژده مجروح شده بود در گذشته است.
........................................
،انگلیس،،بوسنی،جنک،گوراژده،آ،اف،پ،
۰ نفر