۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5860433
T T
۰ نفر

17 شهر در استان گیلان گازرسانی شده است

۱ فروردین ۱۳۷۳، ۰:۰۱
کد خبر: 5860433
17 شهر در استان گیلان گازرسانی شده است # رشت - ایرنا 4/01/73 .اقتصادی. تلکس 58 با اجرای طرح گازرسانی به 17 شهر از شهرهای استان گیلان تعداد مشترکین گاز در این استان به 48 هزار خانوار رسید.
........................................
،ایران،استان،گیلان،گازرسانی،تعداد،مشترکین،مهندس،،نجات،رنگزن،رئیس،،شرکت، ،ملی،گاز،منطقه،گیلان،
۰ نفر